การบริการ
พวกเราใส่ใจในการบริการขนส่งสินค้าเพื่อลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด ไม่ว่าใกล้ไกลเราพร้อมยินดีให้บริการ

ปี 2549 บริษัท คิงส์ มารีน เทอร์มินอล จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือขึ้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นท่าเทียบเรือ พร้อมโกดังเก็บ สินค้า ในเนื้อที่ 25 ไร่

 • ให้บริการขนถ่ายสินค้า
 • ให้บริการโกดังและไซโลเก็บสินค้า
 • ให้บริการด้านชั่งน้ำหนักและที่จอดเรือ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • รถโฟล์คลิฟท์
  • รถบรรทุก
  • รถตักและรถแบ็คโฮ
  • รถเครน

Products & Service
  Flour
K.Milling
K.Milling (S)
  Oil & Fat
Margarine
Shortening
  Trading
Bakery Equipments
Bakery Ingredients
  Other
Frozen Dough
Starch
P.P. Bag
Service
   
 
Copyright 2011. All rights reserved.