บริษัท คิงส์ โพลี่ แซค จำกัด
พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มสายการผลิตด้วยการเปิดโรงงานผลิตกระสอบพลาสติก ในนามบริษัท คิงส์ โพลี่ แซค จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดลพบุรี โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

บริษัท คิงส์ โพลี่ แซค จำกัด เป็นโรงงานผลิตถุงกระสอบพลาสติก ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบโดยตรง ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้เราสามารถผลิตถุงกระสอบพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและเหนียวทนทานต่อการบรรจุผลิตภัณฑ์จำพวกแป้งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังผลิตถุงกระสอบพลาสติกให้แก่บริษัทในครือคิงส์ฮวดอีกด้วย ภายใต้กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008

 

King Huat Group
K.Milling
K.Milling(Surat)
K.Bio-Product
K.Technomix
K.Starch
K.Poly Sack
K.Marine Terminal
 
Copyright 2011. All rights reserved.