บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
พ.ศ. 2549 ขยายฐานการผลิตสู่ภาคใต้ โดยการเปิดโรงงานผลิตแป้งสาลีแห่งที่สองขึ้นในนามบริษัท คิงส์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) ตั้งอยู่ที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดเท่านั้นเพื่อใช้ในการผลิตแป้งสาลี และแป้งอื่น พร้อมทั้งการยกระดับและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ บริษัทผลิตสินค้าที่สามารถครอบคลุมถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย ภายใต้กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008, GMP,HACCP และ HALAL

 

King Huat Group
K.Milling
K.Milling(Surat)
K.Bio-Product
K.Technomix
K.Starch
K.Poly Sack
K.Marine Terminal
 
Copyright 2011. All rights reserved.