บริษัท คิงส์ มารีน เทอร์มินอล
พ.ศ. 2549 จัดตั้ง บริษัท คิงส์ มารีน เทอร์มินอล จำกัด เป็นท่าเรือสินค้า พร้อมทั้งคลังเก็บสินค้าให้เช่า ที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

บริษัท คิงส์ มารีน เทอร์มินอล จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการขนส่ง โดยมีท่าเรื่อสินค้าขนาด 500 ตันกรอส พร้อมคลังเก็บสินค้าให้เช่า ภายในอาคาร เรารักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เราดูแลสินค้าของลูกค้าและรับประกันสินค้าของท่านอย่างดีที่สุด

 

King Huat Group
K.Milling
K.Milling(Surat)
K.Bio-Product
K.Technomix
K.Starch
K.Poly Sack
K.Marine Terminal
 
Copyright 2011. All rights reserved.