มาการีน
มาการีน ตรามงกุฎ (CROWN BRAND)
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 55 % ไขมันปาล์มจากเมล็ดปาล์มผ่านกรรมวิธี 25 % น้ำ 16 % เกลือ 2.0 % เจือสีธรรมชาติ แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ใช้วัตถุกันเสีย
เหมาะสำหรับ :
เค้ก, คุกกี้, พาย, ข้าวโพดคั่ว, โรตี
   
มาการีน ตรานกพิราบ (PIGEON BRAND)
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 55 % น้ำมันมะพร้าว 25 % น้ำ 16 % เกลือ 2.0 % เจือสีธรรมชาติ แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ใช้วัตถุกันเสีย
เหมาะสำหรับ :
เค้ก, คุกกี้, พาย, ข้าวโพดคั่ว, โรตี
   
มาการีน ตราม้า (HORSE BRAND)
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 80 % น้ำ 16 % เกลือ 2.0 % เจือสีธรรมชาติ แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ใช้วัตถุกันเสีย
เหมาะสำหรับ :
เค้ก, คุกกี้, พาย, ข้าวโพดคั่ว, โรตี
   
มาการีน ตราเรือใบ (YACHT BRAND)
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 80 % น้ำ 16 % เกลือ 2.0 % เจือสีธรรมชาติ แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ใช้วัตถุกันเสีย
เหมาะสำหรับ :
เค้ก, คุกกี้, พาย, ข้าวโพดคั่ว, โรตี
   
มาการีน ตรา KH (KH BRAND)
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 80 % น้ำ 16 % เกลือ 2.0 % เจือสีธรรมชาติ แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ใช้วัตถุกันเสีย
เหมาะสำหรับ :
เค้ก, คุ้กกี้, ขนมปัง
   

Products & Service
  Flour
K.Milling
K.Milling (S)
  Oil & Fat
Margarine
Shortening
  Trading
Bakery Equipments
Bakery Ingredients
  Other
Frozen Dough
Starch
P.P. Bag
Service
   
 
Copyright 2011. All rights reserved.