1. แป้งมันฝรั่ง
   
2. แกรนูลมันผรั่ง
   
3. แป้งถั่ว
   
4. โซเดียมเบนโซเอท
   
5. พาสต้า
   
6. ยีสแบบจืดและหวาน
   
7. แอลมอนด์
   
8. นมผง
   
9. ผงโกโก้
   
Products & Service
  Flour
K.Milling
K.Milling (S)
  Oil & Fat
Margarine
Shortening
  Trading
Bakery Equipments
Bakery Ingredients
  Other
Frozen Dough
Starch
P.P. Bag
Service
   
 
Copyright 2011. All rights reserved.