ประวัติ
เครือคิงส์ ฮวด กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ดำเนินการธุรกิจหลักคือ เป็นผู้จำหน่ายแป้งสาลี และสินค้าเกษตร นำเข้าแป้ง วัตถุเจือปนในอาหารชนิดต่างๆ เคมี และวัสดุก่อสร้าง

พ.ศ. 2542 ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด คินฮวด อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อนำเข้า และส่งออกวัตถุเจือปนในอาหาร ส่วนผสมเบเกอรี่ ขนม และวัสดุก่อสร้าง

พ.ศ. 2543 สร้างโรงงานผลิตแป้งสาลีขึ้นในนาม บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจหลักคือผู้ผลิต และจำหน่ายแป้งสาลี ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 110,000 ตัน/ปี และปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 180 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาสินค้าที่ได้คุณภาพสู่ผู้บริโภค

พ.ศ. 2548 ก่อตั้งบริษัท คิงส์ สตาร์ช จำกัด โดยเปิดกิจการเป็นโรงงานผลิตแป้งข้าวโพดคุณภาพสูงทั้งแบบโม่น้ำ และโม่แห้ง ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบโดยตรง สามารถคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพมาผลิตแป้งข้าวโพด โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท

พ.ศ. 2549 ขยายฐานการผลิตสู่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเปิดโรงงานผลิตแป้งสาลีแห่งที่สองขึ้นในนามบริษัท คิงส์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิต 54,000ตัน/ปี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดตั้ง บริษัท คิงส์ มารีน เทอร์มินอล จำกัด เป็นท่าเรือสินค้าขนาด 500 ตันกรอส พร้อมทั้งคลังเก็บสินค้าให้เช่า ที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ในปีเดียวกันได้จัดตั้งบริษัท คิงส์เทคโนมิกซ์ จำกัดขึ้น ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่แช่แข็งพร้อมอบ ภายใต้แบรนด์ Mr. Dough ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

พ.ศ. 2550 ก่อตั้งบริษัท คิงส์ ไบโอ โปรดักส์ จำกัด เพื่อผลิตเนยเทียมจากไขมันพืชผสม ตั้งอยู่ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท

และในปีเดียวกัน ได้เพิ่มสายการผลิตด้วยการเปิดโรงงานผลิตกระสอบพลาสติก ในนามบริษัท คิงส์ โพลี่ แซค จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดลพบุรี โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

ปัจจุบัน เราพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยยึดหลัก Better Health Better Food Better Life ภายใต้คุณภาพมาตราฐานสากล อาทิ ISO HACCP GMP และ HALAL เราไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้สมกับปรัชญาการดำเนินงานของเรา

" Better Food : Better Health : Better Life "

Latest News & Events
 
Copyright 2011. All rights reserved.